Tarzan of Karachi

Tarzan of Karachi – A young boy from Shikarpur lives on a tree in Karachi. Having no money, a young